Het ontstaan van de SHS

Oprichting

De SHS is op 12 oktober 2004 opgericht, nadat er behoefte bleek te bestaan voor een overkoepelende organisatie van alle bewonerscommissies van Maasdelta Spijkenisse. Hierbij is er een samenwerkingsconventant ondertekend met Maasdelta Spijkenisse, waarin de rechten en plichten van zowel Maasdelta Spijkenisse als de SHS zijn vastgelegd.
Het convenant is gebaseerd op de wet "Overleg huurder - verhuurder", waarin de voorwaarden voor overleg tussen een huurdersraad en wooncorporatie zijn opgenomen.

Maasdelta Spijkenisse

Maasdelta Spijkenisse betrekt de SHS in gesprekken rondom wijkverbetering, bouwplannen, huurverhogingen en andere grote en kleine projecten omtrend haar huurwoningen. Door het bestaan van de SHS is het eenvoudiger en sneller geworden om te overleggen, omdat er niet meer met alle verschillende BC's en werkgroepen apart gesproken moet worden.

Huidig

Het samenwerkingsconvenant is in 2010 vernieuwd, en de SHS is ook lid van de Woonbond; de landelijke belangenvereniging van huidige en toekomstige huurders. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare en veilige wijken, en sterke huurdersorganisaties. Dat maakt SHS op dit moment het hoogste overleg-orgaan voor huurders van Maasdelta Spijkenisse.